050 – 309 07 66 info@adviesbureaumeijer.nl

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Niets is leuker en geeft meer voldoening, als wij als tussenpersoon op een goede manier met u,als klant, kunnen samenwerken. Informeren, adviseren en besluiten nemen, lopen dan soepel in elkaar over en dat leidt tot tevredenheid aan beide kanten. Dit geldt uiteraard niet alleen voor ons advies, maar ook voor onze service -en beheer van uw lopende verzekeringen.

Toch weten wij ook, dat dit niet altijd lukt. Er kan om verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid
ontstaan, die een goede samenwerking in de weg staat.

Bent u om één of andere reden ontevreden, laat het ons weten ! We kunnen dan proberen het zo goed mogelijk op te lossen.

Uw opmerking of klacht

U kunt uw opmerkingen of klachten schriftelijk richten aan:
Mr. G.J. Meijer
Zuster Michielsenstraat 1
9305 TK Roderesch
email : info@adviesbureaumeijer.nl

U ontvangt in ieder geval binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging thuis, waarin ook wordt uitgelegd wat de
verdere procedure is.

Onafhankelijke Geschillencommissie

Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen. Maar er zijn toch situaties waar we er niet uitkomen. Blijft uw klacht bestaan, nadat onze interne klachtenprocedure is doorlopen, dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,in het kort KIFID. Dit instituut is een erkende en onafhankelijke instelling. Hier kunt u uw klacht laten toetsen onder vermelding van ons AFM-vergunningsnummer

Informatie over deze geschillencommisie kunt u vinden op  www.kifid.nl

Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij KIFID bekend is 300.012449
Ons AFM-vergunningsnummer  12016941

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 0900 – 3552248
E-mail : info@kifid.nl